BEC VANTAGE

Pre kandidátov na túto skúšku odporúčame do pozornosti

webovú stránku: http://www.candidates.cambridgeesol.org/cs/Help_with_exams/Professional_English/BEC_Vantage

Prihláška na cambridgeské skúšky