CAE

Cambridge English: Advanced (nový formát od roku 2015)

je určený pre kandidátov, ktorí majú za sebou približne 7 rokov štúdia (úroveň C1 Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy). Táto skúška je vhodná pre vedúcich pracovníkov. Na mnohých britských univerzitách je táto skúška nutnou vstupnou jazykovou požiadavkou. Všetky informácie o skúške Cambridge English: Advanced nájdete na stránke http://www.cambridgeenglish.org/exams/advanced/exam-update-for-2015/

Obsah skúšky:

 • Reading / Čítanie s porozumením  a Use of English / Jazyk v kontexte - 1 hodina a 30 minút
 • Writing / Písaný prejav – 1 hodina a 30 minút
 • Listening / Počúvanie – približne 40 minút
 • Speaking / Hovorený prejav – 15 minút

Hodnotenie a výsledky

Grade A = 200 - 210
Grade B = 193 - 200
Grade C = 180 - 193
Level B2 = 160 - 180

Ak získate hodnotenie A, obdržíte certifikát potvrdzujúci dosiahnutie úrovne C2 (zodpovedajúci skúške CPE). Ak získate hodnotenie B alebo C, obdržíte certifikát s úrovňou C1. Ak bude váš výsledok nižší ako ako výsledok potrebný na dosiahnutie úrovne C, ale vaše bodové ohodnotenie bude zodpovedať úrovni B2získate certifikát s úrovňou B2.   

Na prípravu ku skúške odporúčame nasledovné tituly:

 • Objective CAE (CUP)
 • Common Mistakes at CAE (CUP)
 • Cambridge Certificate in Advanced English (CUP)
 • CAE Practice Tests, New Edition 2008 (OUP)
 • CAE Result 2008 (OUP)
 • CAE Practice Tests Plus New Edition 2008 (Pearson Longman)
 • CAE Gold Plus (Pearson Longman)
 • Expert CAE New Edition (Pearson Longman)
 • Ready for CAE (New Edition – 2008) (Macmillan)
 • Advanced Language Practice (Macmillan)
 • CAE Testbuilder (Macmillan)
 • Premium C1, (Pearson Longman)
 • CAE iTest Access Card (for online practice tests on iTests.com)

Odporúčanú literatúru ku príprave na Cambridgeské skúšky si môžete zakúpiť aj u nášho partnera prostredníctvom e-shopu: 

Logo Albion Books

Prihláška na cambridgeské skúšky