CPE

Cambridge English: Proficiency

je určený pre kandidátov, ktorí absolvovali zhruba 8 rokov štúdia (úroveň C2 Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy). Táto úroveň sa veľmi približuje jazykovým schopnostiam rodených hovoriacich. Držitelia tejto skúšky spĺňajú jazykové požiadavky na vstup na britské, mnohé európske a zámorské univerzity.

Obsah skúšky:

 • Reading and Use of English / Čítanie s porozumením a jazyk v kontexte - 1 hodina 30 minút
 • Writing / Písaný prejav – 1 hodina 30 minút
 • Listening / Počúvanie – približne 40 minút
 • Speaking / Hovorený prejav – 16 minút

Hodnotenie a výsledky

Grade A = 220+
Grade B = 213 - 220
Grade C = 200 - 213
Level C1 = 180 - 200

Minimálna hodnota pre úspešné absolvovanie skúšky zodpovedá asi 60% z celkového počtu bodov. Na úspešné absolvovanie nie je treba túto úroveň dosiahnuť v každej jednotlivej časti skúšky. Pri získaní hodnotenia A, B alebo C obdržíte certifikát s úrovňou C2. Ak vaše bodové ohodnotenie zopdovedá úrovni C1, obdržíte certifikát s úrovňou C1.

Na prípravu ku skúške odporúčame nasledovné tituly:

 • Objective Proficiency (CUP)
 • New Progress to Proficiency (CUP)
 • Common Mistakes at Proficiency (CUP)
 • Cambridge Certificate of Proficiency in English 1-5 (Past Papers) (CUP)
 • Proficiency Masterclass (OUP)
 • Towards Proficiency (OUP)
 • CPE Practice Tests (OUP)
 • New Proficiency Gold (Pearson Longman)
 • New Proficiency Passkey (Macmillan)
 • New Proficiency Testbuilder (Macmillan)

Odporúčanú literatúru ku príprave na Cambridgeské skúšky si môžete zakúpiť aj u nášho partnera prostredníctvom e-shopu: 

Logo Albion Books

Prihláška na cambridgeské skúšky