Výber skúšky

Neviete, ktorý typ skúšky je pre Vás najvhodnejší? Spravte si Test Cambridge English Language Assessment.

General, Academic and Professional English

Všeobecný anglický jazyk na vysokej škole a v zamestnaní

Cambridge English: Key (KET)

Cambridge English: Key (KET) overuje zručnosť prakticky používať anglický jazyk v základnom rozsahu. Dosiahnutie úrovne A2 znamená, že je študent schopný dorozumieť sa v jednoduchých situáciách, napr. na cestách, v práci alebo v škole.

Cambridge English: Preliminary (PET)

Cambridge English: Preliminary (PET) je skúška z anglického jazyka na stredne pokročilej úrovni (B1). Zisťuje uplatniteľnosť znalosti anglického jazyka v práci, v škole a v každodennom živote. Certifikát Cambridge English: Preliminary predstavuje výhodu pre uchádzača o zamestnanie.

Cambridge English: First (FCE)

Cambridge English: First, známa tiaž ako First Certificate in English (FCE), je najpopulárnejšou skúškou z anglického jazyka na stredne pokročilej úrovni (B2). Držitelia certifikátu Cambridge English: First dokážu plynule používať anglický jazyk v škole alebo v práci. Cambridge English: First je všeobecne uznávaná na Slovensku aj v zahraničí.

Cambridge English: Advanced (CAE)

Cambridge English: Advanced, známa tiež ako Certificate in Advanced English (CAE), je skúška z anglického jazyka na pokročilej úrovni (C1). Držitelia certifikátu Cambridge English: Advanced majú výhodu pri prijímacom konaní na najlepšie vysoké školy s vyučovcím jazykom anglickým na svete, vrátane väčšiny britských vysokých škôl. Tento certifikát je dokladom veľmi dobrej znalosti anglického jazyka.

Cambridge English: Proficiency (CPE)

Cambridge English: Proficiency, známa ako Certificate of Proficiency in English (CPE), potvrdzuje znalosť anglického jazyka na najvyššej úrovni pokročilosti (C2). Pri absolvovaní tejto skúšky je potrebné preukázať plynulosť a presnosť vyjadrenia v miere blízkej rodenému hovoriacemu. táto najprestížnejšia skúška Cambridge English je široko uznávaná u zamestnávateľov a na vysokých školách po celom svete. Väčšina britských vysokých škôl akceptuje tento certifikát pri prijímacom konaní.

Cambridge English for Schools

Anglický jazyk pre deti a mládež

Cambridge English: Young Learners

Cambridge English: Young Learners, známa tiež ako Young Learners English tests (YLE), je séria motivačných skúšok z anglického jazyka v troch úrovniach: Starters (základná úroveň), Movers (úroveň A1) a Flyers (úroveň A2). Je vytvorená špeciálne pre žiakov základných škôl (7 - 12 rokov). Testy sú vytvorené v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky (CEFR), ktorý predstavuje medzinárodný štandard na popísanie úrovne jazykových zručností.

Business, Financial and Legal English

Skúšky z obchodnej angličtiny a odborné jazykové skúšky

Cambridge English: Business Certificates

Cambridge English: Business certificates, známe tiež ako  Business English Certificates (BEC), sú skúšky potvrdzujúce úroveň znalosti obchodnej angličtiny. Majú vplyv na prijatie v súkromných spoločnostiach, štátnych inštitúciách a iných organizáciách po celom svete. Skúška je dostupná v troch úrovniach: BEC Preliminary (B1), BEC Vantage (B2) a BEC Higher (C1). Kandidáti tak môžu účinne rozvíjať svoje jazykové zručnosti.

Cambridge English: Legal (ILEC)

Cambridge English: Legal, známa ako International Legal English (ILEC), je prestížna skúška z právnickej angličtiny odporúčaná právnikom a študentom práva. Skúška zisťuje znalosť anglického jazyka na úrovniach od B2 do C1. Skúška vznikla v spolupráci Cambridge English Language Assessment a TransLegal Group. 

Cambridge English: Financial (ICFE)

Cambridge English: Financial, známa ako International Certificate in Financial English (ICFE), je skúška z anglického jazyka na vysokej úrovni pre osoby pohybujúce sa vo finančnom prostredí, obzvlášť v medzinárodnom. potvrdzuje znalosť anglického jazyka na úrovniach od B2 do C1. SKúška vznikla v spolupráci Cambridge English Language Assessment a ACCA (Association of Chartered Certified Documents).