FCE

Cambridge English: First (nový formát od roku 2015)

je určený pre kandidátov, ktorí absolvovali približne 4-5 rokov štúdia alebo cca 500-600 hodín (úroveň B2 Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy). Je to celosvetovo najrozšírenejšia úroveň. Všetky informácie o skúške Cambridge English: First nájdete na stránke http://www.cambridgeenglish.org/exams/first/exam-update-for-2015/

Obsah skúšky

Reading / Čítanie s porozumením  + Use of English / Jazyk v kontexte - 1 hodina a 15 minút

Writing / Písaný prejav – 1 hodina a 20 minút

Listening / Počúvanie – približne 40 minút

Speaking / Hovorený prejav – 14 minút

Hodnotenie a výsledky

Grade A = 180 - 190
Grade B = 173 - 180
Grade C = 160 - 173
Level B1 =140 - 160 

Minimálna hodnota pre úspešné zloženie skúšky z angličtiny zodpovedá asi 60% z celkového počtu bodov. Ak v skúške získate hodnotenie A, obdržíte certifikát potvrdzujúci úroveň C1. Ak získate hodnotenie B alebo C, získate certifikát s úrovňou B2.  Ak bude vaše bodové ohodnotenie zodpovedať úrovni B1, obdržíte certifikát s úrovňou B1. Na úspešné absolvovanie nie je treba túto úroveň dosiahnuť v každej jednotlivej časti skúšky.


Na prípravu ku skúške odporúčame nasledovné tituly:

 • Objective First Certificate (CUP)
 • New Progress to First Certificate (CUP)
 • Making Progress to First Certificate (CUP)
 • Complete First certificate (CUP)
 • Cambridge Grammar for First Certificate (CUP)
 • Cambridge Vocabulary for First Certificate (CUP)
 • Cambridge First Certificate in English (Past Papers) (CUP)
 • First Certificate Masterclass – updated for the revised exam 2008(OUP)
 • New Success at First Certificate (OUP)
 • First Certificate Knockout (OUP)
 • Countdown to First Certificate New Edition 2008 (OUP)
 • First Certificate Practice Tests, New Edition 2008 (OUP)
 • Fast Class (OUP)
 • FCE Result 2008 (OUP)
 • First Certificate Skills: Use of English (OUP)
 • Activate! 2008 (Pearson Longman)
 • Premium 2008 (Pearson Longman)
 • First Certificate Practice Tests Plus New edition 2008 (Pearson Longman)
 • FCE Gold Plus 2008 (Pearson Longman)
 • Expert FCE New edition 2008 (Pearson Education)
 • Ready for FCE (New Edition – 2008) (Macmillan)
 • Laser FCE (New Edition – 2008)
 • First Certificate Language Practice (Macmillan)
 • First Certificate Testbuilder (Macmillan)
 • Rising Star (Macmillan)
 • First Certificate Star (Macmillan)
 • First Certificate Passkey (Macmillan)
 • Skills for First Certificate Series (Reading, Listening and Speaking, Writing, Use of English) (Macmillan)
 • FCE iTest Access Card (for online practice tests on iTests.com)

Odporúčanú literatúru ku príprave na Cambridgeské skúšky si môžete zakúpiť aj u nášho partnera prostredníctvom e-shopu: 

Logo Albion Books

Prihláška na cambridgeské skúšky