ICFE

Cambridge English: Financial ( odborná angličtina - finančníctvo)

ICFE je medzinárodne uznávaná skúška, ktorá dokladuje, že kandidát, ktorého materinským jazykom nie je angličtina, je schopný používať anglický jazyk efektívne a dorozumieť sa v prostredí medzinárodných financií a účtovníctva.

Skúška vznikla v spolupráci University of Cambridge ESOL a ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants), najväčšou a najrýchlejšie rozvíjajúcou sa medzinárodnou spoločnosťou v oblasti účtovníctva.

Skúška ICFE zodpovedá úrovni B2-C1 Európskeho referenčného rámce pre jazyky. Certifikát na stupni C1 môže slúžiť ako doklad jazykovej znalosti potrebnej pre prácu na manažérskej alebo profesionálnej úrovni alebo ako doklad spôsobilosti pre štúdium na univerzite.

Obsah skúšky:

Čítanie - 1 hodina 15 minút
Táto časť sa skladá zo šiestich úloh. Objavujú sa v nich ukážky z učebníc a príručiek financií a účtovníctva, z článkov finančných a účtovníckych časopisov a podnikových správ a korešpondencie.

Písanie - 1 hodina 15 minút
Písomné úlohy sú založené na zručnostiach potrebných v pracovnom prostredí finančných a účtovných firiem, napríklad schopnosť písania listov, reportov či návrhov.

Počúvanie - 40 minút
Táto časť sa skladá zo štyroch úloh - nahrávok monológov alebo dialógov. Zastúpené sú tu prezentácie, prednášky, oznámenia, obchodné schôdzky, diskusie, rozhovory atd.

Hovorenie - 16 minút
Hodnotenie schopnosti používať hovorený jazyk v pracovnom prostredí financií a účtovníctva.

Skúška ICFE pokrýva napríklad tieto témy a oblasti:

 • Finančné výkazníctvo
 • Podniková finančná stratégia
 • Odhad a analýza rizika
 • Investičné bankovníctvo
 • Morálne štandardy v účtovníctve
 • Účtovné normy
 • Vymáhanie pohľadávky
 • Účtovné programy a IT
 • Revízia účtov
 • Spracovanie rozpočtu
 • Bankovníctvo a poisťovníctvo

Pre kandidátov na túto skúšku odporúčame do pozornosti

webovú stránku: http://www.financialenglish.org

Prihláška na cambridgeské skúšky