ILEC

Cambridge English: Legal (odborná angličtina – právo)

ILEC je medzinárodne uznávaná skúška z právnickej angličtiny pre tých, ktorí chcú preukázať svoju schopnosť komunikovať ústne i písomne s právnickými klientmi a odborníkmi doma aj v zahraničí.

Skúška vznikla v spolupráci University of Cambridge ESOL Examinations a Translegal – vedúcej Európskej spoločnosti jazykových odborníkov v oblasti práva. Skúška je uznávaná poprednými právnickými asociáciami, okrem iných napríklad European Company Lawyers Association, European Law Students Association, International Association of Young Lawyers a European Young Bar Association.

Skúška ILEC zodpovedá úrovni B2 (Vantage) a C1 (Effective operational proficiency) Európskeho referenčného rámca jazykov. Skúška na stupni C1 môže slúžiť ako doklad jazykovej znalosti právnickej angličtiny na úrovni potrebnej pre prácu v medzinárodnom prostredí alebo pre štúdium práva na univerzitách v zahraničí.

Obsah skúšky:

Čítanie – 1 hodina 15 minút
Táto časť obsahuje šesť úloh, ktoré testujú kandidátovu znalosť jazykového systému a porozumenie písanej angličtiny.

Písanie – 1 hodina 15 minút
Kandidát má za úlohu napísať list a protokol v právnom kontexte.

Počúvanie – 40 minút
Test sa skladá zo štyroch častí obsahujúcich nahrávky monológov a dialógov rôznych typov – prezentácia, prednášky, oznámenie. diskusia, interview.

Hovorenie – 16 minút
Táto časť testuje kandidátovu schopnosť komunikovať v anglickom jazyku, vyjadrovať svoje názory, postoje a myšlienky.

Pre kandidátov na túto skúšku odporúčame do pozornosti

webovú stránku: http://www.legalenglishtest.org

Prihláška na cambridgeské skúšky