KET

Cambridge English: Key

je určená pre kandidátov, ktorí majú za sebou zhruba 180 - 200 hodín výučby  (úroveň A2 Spoločenského európskeho referenčného rámca Rady Európy), a je vhodná pre začiatočníkov ktorí majú záujem o kontinuálne vzdelávanie, ako aj získať prvú skúsenosť so systémom skúšok. Všetky informácie o skúške Cambridge English: Key nájdete na stránke http://www.cambridgeenglish.org/exams/key/

Obsah skúšky

 • Reading / Čítanie s porozumením + Writing / Písaný prejav – 1 hodina a 10 minút
 • Listening / Počúvanie – približne 30 minút
 • Speaking / Hovorený prejav – približne 8 - 10 minút vo dvojici uchádzačov

Hodnotenie a výsledky

 Distinction = 140 - 150
           Merit = 133 - 140
           Pass = 120 - 133
     Level A1 = 100 - 120


Na prípravu ku skúške odporúčame nasledovné tituly:

 • Objective KET (CUP)
 • Common Mistakes at KET (CUP)
 • Cambridge Key English Test Extra (CUP)
 • Cambridge Key English Test 1-4 (Past Papers) (CUP)
 • KET Practice Tests (OUP)
 • KET Practice Tests Plus revised Edition (Pearson Longman)
 • KET Testbuilder (Macmillan)
 • Activate! A2 (for KET for schools), Pearson Longman

Odporúčanú literatúru ku príprave na Cambridgeské skúšky si môžete zakúpiť aj u nášho partnera prostredníctvom e-shopu: 

Logo Albion Books

Prihláška na cambridgeské skúšky