PET

Cambridge English: Preliminary

je určený pre kandidátov, ktorí majú za sebou zhruba 2 roky výučby alebo 380 hodín (úroveň B1 Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy). Testuje spôsobilosť komunikovať v každej zo 4 častí jazykovej komunikácie na úrovni dvoch tretín znalostí potrebných pre skúšku FCE. Uchádzač o tento stupeň by mal byť schopný sa jazykovo vyrovnať s radou každodenných situácií, ktoré vyžadujú použitie angličtiny.

Všetky informácie o skúške Cambridge English: Preliminary nájdete na stránke http://www.cambridgeenglish.org/exams/preliminary/

Obsah skúšky

 • Reading / Čítanie s porozumením + Writing / Písaný prejav – 1 hodina a 30 minút
 • Listening / Počúvanie – približne 40 minút
 • Speaking / Hovorený prejav – približne 10 - 12 minút vo dvojici uchádzačov

Hodnotenie a výsledky

  Distinction = 160 -170
            Merit = 173 - 180
            Pass = 160 - 173
       Level A2 =120 - 140

Na prípravu ku skúške odporúčame nasledovné tituly:

 • Objective PET (CUP)
 • Insight into PET (CUP)
 • Common Mistakes at PET (CUP)
 • Cambridge Exams Extra PET (CUP)
 • Cambridge Grammar for PET (CUP)
 • Cambridge Vocabulary for PET (CUP)
 • Cambridge Preliminary English Test 2-5 (Past Papers) (CUP)
 • PET Masterclass (OUP)
 • PET Practice Tests (OUP)
 • PET Practice Tests Plus 1 (Pearson Longman)
 • Going for Gold Intermediate (Pearson Longman)
 • PET Practice Tests Plus 2 (Pearson Longman)
 • Ready for PET (Macmillan)
 • PET Testbuilder (Macmillan)
 • PET iTest Access Card (for online practice tests on iTests.com)
 • Premium B1 (Pearson Longman)
 • Activate! B1 (for PET for schools), Pearson Longman

Odporúčanú literatúru ku príprave na Cambridgeské skúšky si môžete zakúpiť aj u nášho partnera prostredníctvom e-shopu: 

Logo Albion Books

Prihláška na cambridgeské skúšky