Termíny

  • Minimálny počet kandidátov na konanie skúšky v danom termíne je 5. Skúškové centrum si vyhradzuje právo na zrušenie plánovaného termínu skúšky v prípade nedostatočného počtu registrovaných kandidátov.
  • Podmienkou záväznej registrácie je vyplatenie poplatku za skúšku v plnej výške a to prevodom na bankový účet organizácie, a to najneskôr do termínu uzávierky registrácie do 18.00 hod. Upozorňujeme kandidátov platiacich bankovým prevodom, že je potrebné poplatok uhradiť v dostatočnom časovom predstihu. Registrácia po tomto termíne je možná len v prípade, že termín nie je plne obsadený. Poplatok za neskorú registráciu je 30 € pre každý typ skúšky.
  • Prihláška na skúšku je záväzná, nie je možné skúšku preložiť na neskorší termín alebo meniť na iný stupeň.
  • Poplatok za skúšku sa nevracia v prípade odstúpenia od skúšky alebo nespravenia skúšky.
  • Informácie o typoch skúšok a termínoch sú priebežne doplňované a aktualizované
  • Termíny písomnej časti skúšok sú pevne stanovené University of Cambridge. Presné termíny ústnych častí určuje Cambridge Examination Centre Banská Bystrica po uzávierke registrácie (v tabuľke sú uvedené orientačné termíny).

Najbližšie termíny skúšok:

Cambridge English: Key (KET)

Typ skúšky Písomná časť Ústna časť Uzávierka Registrácie poplatok
KET                         

85 €
KET


85 €

Cambridge English: PET (for schools)

Typ skúšky Písomná časť Ústna časť Uzávierka Registrácie poplatok
PET 13.4.2019 13.4.2019 3.8.2019 95 €
PET 8.6.2019 8.6.2019 5.3.2019 95 €

Cambridge English: First / B2 2019

Písomná časť Ústna časť Uzávierka Registrácie poplatok
8.3.2019 9.3.2019 8.2.2019 165 €
11.6.2019 11.6.2019 8.5.2019 165 €
Cambridge English: Advanced / C1 2019

Písomná časť Ústna časť Uzávierka Registrácie poplatok
17.5.2019 18.5.2019 12.4.2019 175 €
21.6.2019 21.6.2019 22.05.2019 175 €
6.7.2019 6.7.2019 5.6.2019 175 €
Cambridge English: Young learners (YLE)

Typ skúškyPísomná časť a ústna časť Uzávierka Registrácie poplatok
STARTERS

55 €
MOVERS

58 €
FLYERS

60 €

Platbu za skúšky je možné uhradiť prevodom na účet:

  • TATRA BANKA č. účtu: IBAN: SK 43 1100 0000 0026 2048 1211
  • konštantný symbol: 0308
  • variabilný symbol: dátum narodenia študent vo fomate ddmmrr
  • Do poznámky prosíme, aby sa uviedlo meno a priezvisko kandidáta

Konzultačné hodiny

Potrebujete sa poradiť? Neviete, na aký typ skúšky sa prihlásiť? Navštívte nás osobne!

Pondelok – Piatok 
od 8.00 do 18.00 hod.

Telefón:
CEM: +421 911 786 237
Assistant: +421 950 890 997

Kde nás nájdete
Kuzmányho 5, 974 01 Banská Bystrica
E-mail: info@cambridgeexams.sk

 

Pondelok – Štvrtok