Termíny

  • Minimálny počet kandidátov na konanie skúšky v danom termíne je 4. Skúškové centrum si vyhradzuje právo na zrušenie plánovaného termínu skúšky v prípade nedostatočného počtu registrovaných kandidátov.
  • Podmienkou záväznej registrácie je vyplatenie poplatku za skúšku v plnej výške a to prevodom na bankový účet organizácie alebo osobne v skúškovom centre, a to najneskôr do termínu uzávierky registrácie do 18.00 hod. Upozorňujeme kandidátov platiacich bankovým prevodom, že je potrebné poplatok uhradiť v dostatočnom časovom predstihu. Registrácia po tomto termíne je možná len v prípade, že termín nie je plne obsadený. Poplatok za neskorú registráciu je 30 € pre každý typ skúšky.
  • Prihláška na skúšku je záväzná, nie je možné skúšku preložiť na neskorší termín alebo meniť na iný stupeň.
  • Poplatok za skúšku sa nevracia v prípade odstúpenia od skúšky alebo nespravenia skúšky.
  • Informácie o typoch skúšok a termínoch sú priebežne doplňované a aktualizované
  • Termíny písomnej časti skúšok sú pevne stanovené University of Cambridge. Presné termíny ústnych častí určuje Cambridge Examination Centre Banská Bystrica po uzávierke registrácie (v tabuľke sú uvedené orientačné termíny).

Najbližšie termíny skúšok:

Skúšky všeobecnej angličtiny:

Cambridge English: Key (skúška KET)

Typ skúšky Písomná časť Ústna časť Uzávierka Registrácie Poplatok
KET                         

85 €
KET


85 €


Cambridge English: Preliminary (skúška PET)

Typ skúšky Písomná časť Ústna časť Uzávierka Registrácie Poplatok
PET


95 €
PET


95 €

Cambridge English: First (skúška FCE)

Písomná časť Ústna časť Uzávierka Registrácie Poplatok
16.3.2018 17.3.2018 9.2.2018 165 €
9.6.2018 8.6.2018 4.5.2018 165 €
13.10.2018 12.10.2018 7.9.2018 165 €

Cambridge English: Advanced (skúška CAE)

Písomná časť Ústna časť Uzávierka Registrácie Poplatok
24.3.2018 23.3.2018 17.2.2018 175 €
23.6.2018 22.6.2018 18.5.2018 175 €
7.7.2018 6.7.2018 30.5.2018 175 €
20.10.2018 19.10.2018 13.9.2018 175 €
8.12.2018 7.12.2018 1.11.2018 175 €

Cambridge English: Young Learners (skúška YLE)

Typ skúškyPísomná časť a ústna časť Uzávierka Registrácie Poplatok
STARTERS 20.-21.4. 2018 23.2.2018 55 €
MOVERS 20.-21.4. 2018 23.2.2018 58 €
FLYERS 20.-21.4. 2018 23.2.2018 60 €

Platbu za skúšky je možné realizovať prevodným príkazom:

  • TATRA BANKA č. účtu: IBAN: SK 07 1100 0000 0029 2086 2438
  • konštantný symbol: 0308
  • variabilný symbol: 2
  • Do poznámky prosíme uviesť meno a priezvisko kandidáta

Konzultačné hodiny

Potrebujete sa poradiť? Neviete, na aký typ skúšky sa prihlásiť? Navštívte nás osobne!

Pondelok – Štvrtok 
od 13.00 do 18.00 hod.

Tel: +421 (0)905 719 335
       +421 (0)918 678 131

Kde nás nájdete
Kuzmányho 5, 974 01 Banská Bystrica
E-mail: info@cambridgeexams.sk

 

Pondelok – Štvrtok