Termíny

  • Minimálny počet kandidátov na konanie skúšky v danom termíne je 5. Skúškové centrum si vyhradzuje právo na zrušenie plánovaného termínu skúšky v prípade nedostatočného počtu registrovaných kandidátov.
  • Podmienkou záväznej registrácie je vyplatenie poplatku za skúšku v plnej výške a to prevodom na bankový účet organizácie, a to najneskôr do termínu uzávierky registrácie do 18.00 hod. Upozorňujeme kandidátov platiacich bankovým prevodom, že je potrebné poplatok uhradiť v dostatočnom časovom predstihu. Registrácia po tomto termíne je možná len v prípade, že termín nie je plne obsadený. Poplatok za neskorú registráciu je určený sadzobníkom Cambridge Assessmemt pre každý typ skúšky.
  • Prihláška na skúšku je záväzná, nie je možné skúšku preložiť na neskorší termín alebo meniť na iný stupeň.
  • Poplatok za skúšku sa nevracia v prípade odstúpenia od skúšky alebo nespravenia skúšky.
  • Informácie o typoch skúšok a termínoch sú priebežne doplňované a aktualizované
  • Termíny písomnej časti skúšok sú pevne stanovené University of Cambridge. Presné termíny ústnych častí určuje Cambridge Examination Centre Banská Bystrica po uzávierke registrácie (v tabuľke sú uvedené orientačné termíny).

Najbližšie termíny skúšok:

Cambridge English: Key (KET)

Typ skúšky Písomná časť Ústna časť Uzávierka Registrácie poplatok
KET                         

85 €
KET


85 €

Cambridge English: PET (for schools)

Typ skúšky Písomná časť Ústna časť Uzávierka Registrácie poplatok
PET


95 €
PET


95 €

Cambridge English: First/B2 2021

Písomná časť Ústna časť Uzávierka Registrácie poplatok


14. 06. 2021 14. 06. 2021 13. 05. 2021 165 €

Cambridge English: Advanced/C1 2021

Písomná časť Ústna časť Uzávierka Registrácie poplatok

29. 05. 2021 29. 05. 2021 28. 04. 2021 175 €
19. 06. 2021 19. 06. 2021 19. 05. 2021 175 €

Cambridge English: Young learners (YLE)

Typ skúškyPísomná časť a ústna časť Uzávierka Registrácie poplatok
STARTERS

55 €
MOVERS

58 €
FLYERS

60 €

Platbu za skúšky je možné uhradiť prevodom na účet:

  • FIO BANKA č. účtu: IBAN: SK07 8330 0000 0027 0162 5731
  • konštantný symbol: 0308
  • variabilný symbol: dátum narodenia študent vo fomate ddmmrr
  • Do poznámky prosíme, aby sa uviedlo meno a priezvisko kandidáta

Konzultačné hodiny

Potrebujete sa poradiť? Neviete, na aký typ skúšky sa prihlásiť? Navštívte nás osobne!

Pondelok – Štvrtok
od 8.00 do 18.00 hod.

Piatok
od 8.00 do 16.00 hod.

Telefón: CEM: +421 911 786 237

Assistant: +421 950 395 973

Kde nás nájdete
Lazovná 11, 974 01 Banská Bystrica
E-mail: info@cambridgeexams.sk

 

Pondelok – Štvrtok