Termíny

  • Minimálny počet kandidátov na konanie skúšky v danom termíne je 4. Skúškové centrum si vyhradzuje právo na zrušenie plánovaného termínu skúšky v prípade nedostatočného počtu registrovaných kandidátov.
  • Podmienkou záväznej registrácie je vyplatenie poplatku za skúšku v plnej výške a to prevodom na bankový účet organizácie alebo osobne v skúškovom centre, a to najneskôr do termínu uzávierky registrácie do 18.00 hod. Upozorňujeme kandidátov platiacich bankovým prevodom, že je potrebné poplatok uhradiť v dostatočnom časovom predstihu. Registrácia po tomto termíne je možná len v prípade, že termín nie je plne obsadený. Poplatok za neskorú registráciu je 30 € pre každý typ skúšky.
  • Prihláška na skúšku je záväzná, nie je možné skúšku preložiť na neskorší termín alebo meniť na iný stupeň.
  • Poplatok za skúšku sa nevracia v prípade odstúpenia od skúšky alebo nespravenia skúšky.
  • Informácie o typoch skúšok a termínoch sú priebežne doplňované a aktualizované
  • Termíny písomnej časti skúšok sú pevne stanovené University of Cambridge. Presné termíny ústnych častí určuje Cambridge Examination Centre Banská Bystrica po uzávierke registrácie (v tabuľke sú uvedené orientačné termíny).

Najbližšie termíny skúšok:

Skúšky všeobecnej angličtiny:

Cambridge English: Key (skúška KET)

Typ skúšky Písomná časť Ústna časť Uzávierka Registrácie Poplatok
KET 8.6.2017 2.-11.6.2017 5.5.2017 85 €
KET 1.12.2017 24.11.-3.12.2017 27.10.2017 85 €


Cambridge English: Preliminary (skúška PET)

Typ skúšky Písomná časť Ústna časť Uzávierka Registrácie Poplatok
PET 8.6.2017 2.-11.6.2017 5.5.2017 95 €
PET 1.12.2017 24.-3.12.2017 27.10.2017 95 €

Cambridge English: First (skúška FCE)

Typ skúšky Písomná časť Ústna časť Uzávierka Registrácie Poplatok
FCE 24.6.2017 16.6.-25.6.2017 21.5.2017 165 €
FCE 27.7.2017 21.-30.7.2017 neregistrujeme 165 €
FCE 7.10.2017 29.9.-8.10.2017 18.8.2017 165 €
FCE 9.12.2017 24.11.-10.12.2017 27.10.2017 165 €

Cambridge English: Advanced (skúška CAE)

Typ skúšky Písomná časť Ústna časť Uzávierka Registrácie Poplatok
CAE 3.6.2017 19.5.-4.6.2017 23.4.2017 175 €
CAE 8.7.2017 30.6.-9.7.2017 30.5.2017 175 €
CAE 14.10.2017 6.-15.10.2017 25.8.2017 175 €
CAE 9.12.2017 24.11.-10.12.2017 27.10.2017 175 €

Cambridge English: Young Learners (skúška YLE)

Typ skúšky Písomná časť a ústna časť Uzávierka Registrácie Poplatok
YLE Starters 3.-8.4.2017 22.1.2017 55 €
YLE Movers 3.-8.4.2017 22.1.2017 58 €
YLE Flyers 3.-8.4.2017 22.1.2017 60 €

Platbu za skúšky je možné realizovať prevodným príkazom:

  • TATRA BANKA č. účtu: IBAN: SK43 1100 0000 0026 2048 1211
  • konštantný symbol: 0308
  • variabilný symbol: 2
  • Do poznámky prosíme uviesť meno a priezvisko kandidáta

Konzultačné hodiny

Potrebujete sa poradiť? Neviete, na aký typ skúšky sa prihlásiť? Navštívte nás osobne!

Pondelok – Štvrtok 
od 13.00 do 18.00 hod.

Tel: +421 (0)905 719 335
       +421 (0)918 678 131

Kde nás nájdete
Kuzmányho 5, 974 01 Banská Bystrica
E-mail: info@cambridgeexams.sk

 

Pondelok – Štvrtok